Povrat robe i reklamacije

1. Pravo odstupanja od ugovora

Kod ugovora potpisanih na daljinu, potrošač ima pravo (sukladno točki 43.c člana Zakona o zaštiti potrošača) unutar četrnaest (14) dana obavijestiti poduzeće ČENČA d.o.o. o odstupanju od ugovora bez navođenja razloga. Smatra se da je obavijest pravovremena ukoliko je pošiljka poslana u roku. Jedini trošak koji tereti potrošača prilikom odstupanja od ugovora jest neposredan trošak povrata robe. Ukoliko potrošač odstupi od ugovora, poduzeće ČENČA d.o.o. će mu vratiti sav uplaćeni novac odmah kada to bude moguće, a najkasnije u roku od 14 dana po primitku obavijesti o odstupanju od ugovora.
Od kada teče rok za odstupanje od ugovora? Ukoliko je poduzeće ispunilo propise 43.c člana Zakona o zaštiti potrošača, od toga trenutka počinje teći odstupanje od ugovora prilikom isporuke robe.
Obaveze prodavatelja u slučaju odstupanja od ugovora. Ukoliko pri odstupanju od ugovora na želju kupca zamjena robe nije bila izvršena, prodavač vraća cjelokupan iznos odmah kada to bude moguće, ali najkasnije u roku 14 dana od primitka obavijesti o odstupanju od ugovora. Prodavatelj vraća zaprimljene uplate potrošaču s jednakim sredstvom plaćanja, koje je koristio potrošač, jedino ukoliko je potrošač izričito zahtijevao upotrebu drugoga sredstva plaćanja i ukoliko potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

2. Zamjena ili povrat robe, povrat novčanih sredstava

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan isporučenom robom, istu može, ne navodeći razlog, zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka robe.
Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je prije isteka roka od 14 dana poštom (na adresu ČENČA d.o.o., Tržaška cesta 2016, Ljubljana, Slovenija) ili e-poštom (na adresu info@hepikids.hr) poslati nedvosmislenu i potpisanu izjavu o odluci o odustajanju od kupnje uz kopiju računa, a neoštećen proizvod vratiti o vlastitom trošku u originalnom pakiranju, sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je proizvod bio originalno isporučen.

Više o ovoj mogućnosti pročitajte u sljedećem odlomku.
Postupak jednostranog raskida ugovora u roku od 14 dana
Ugovor može kupac jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
Ukoliko jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, odmah kada to bude moguće, a najkasnije u roku od 14 dana po primitku obavijesti o odstupanju od ugovora.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili nam predate robu.

Upozoravamo, da mora biti roba za povrat cjelokupnoga iznosa, neoštećena. Potrošač ne može i ne smije zaprimljenu robu slobodno koristiti u vremenu do povlačenja iz ugovora. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ne nudimo naime opciju kupovine robe za testiranje: kupovina na daljinu potrošaču ne daje veće pravo od prava potrošača za kupovinu u fizičkoj trgovini. Potrošač u tom primjeru ne smije koristiti i probavati robu u toj mjeri, u kojoj je apsolutno neophodno odrediti stvarnu situaciju i, kao što je obično slučaj kod fizičkoj trgovini. Svako “ispitivanje” i druge namjene koje odstupaju od gore navedenoga mogu se smatrati korištenjem robe, što znači da potrošač odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ukoliko je smanjenje posljedica rukovanja, koja nije potrebna kako bi se ustanovila sama priroda, karakteristika i upotreba robe.

Sam kupac nosi teret rizika, gubitka ili oštećenja proizvoda kojega želi vratiti ili zamijeniti, osim ako se to dogodilo bez njegove krivnje. Jedini trošak koji tereti kupca u vezi s odstupanjem od ugovora je trošak koji je nastao prilikom vraćanjem predmeta kupnje.

Postupak zamjene robe
Poduzeće Čenča d.o.o. u slučaju povrata robe na želju kupca zahtijeva povrat robe na adresu:Čenča d.o.o.
RECARO center
Tržaška cesta 216
1000 Ljubljana
Slovenija
(dopišite POVRAT ROBE)

Poduzeće ČENČA d.o.o. će mu vratiti sav uplaćeni novac odmah kada to bude moguće, a najkasnije u roku od 14 dana po primitku obavijesti o odstupanju od ugovora. Stranka može naknadno napraviti novu narudžbu za proizvod koji želi imati. Kada proizvod stigne na adresu poduzeća, Čenča d.o.o. šalje nove proizvode (iz izrađene nove narudžbe) kupcu na njegovu adresu.

3. Primjena garancije

Kupac može grešku ili oštećenje reklamirati bilo kada u garancijskom roku. Kupac ima pravo zahtijevati garanciju na proizvode za koje je garancija obavezna (popis tih proizvoda određuje Pravilnik o robi, za kojega se izdaje garancija za rad bez poteškoća) te za one proizvode za koje je bila dana dobrovoljna garancija. U garancijskom roku kupac od garanta može zahtijevati besplatan popravak greške. Ukoliko grešku nije moguće popraviti ili je poduzeće ne popravi u roku od 45 dana, kupac može zahtijevati zamjenu za nov besplatan proizvod. Nakon isteka tog razdoblja, popravak robe se obavlja samo uz plaćanje. Samo ukoliko popravak nije moguć ili ga poduzeće ne izvrši u roku od 45 dana, kupac može zatražiti novi, originalni proizvod.

Kakav je postupak korištenja garancije?
Kupac mora u garancijskom roku i pod garancijskim uvjetima s pisanim zahtjevom davatelja garancije zahtijevati popravak greške, a pri tome mora priložiti proizvod, garancijski i servisni list te kopiju računa. Kupac pri rješavanju reklamacije ili zamjeni artikla nema nikakvih troškova. Ukoliko prodavač ustanovi, da je do greške na proizvodu došlo zbog pogrešnog rukovanja samoga kupca, zbog čega se iskaže da je garancijski zahtjev neopravdan, proizvod s pisanom obavijesti će biti poslan nazad na trošak kupca.

Obrazac za reklamaciju učitajte ovdje >> Obrazac za reklamaciju.

Obrazac ispunite te ga pošaljite na elektronsku poštu reklamacije@cenca.si.

4. Prava potrošača

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu ZVPot), potrošač može ostvariti svoje pravo ukoliko se radi o nedostacima na kupljenoj robi iz garancije ili ukoliko je došlo do materijalne pogreške.

5. Povrat novčanih sredstava

Nakon povrata robe, prodavač mora kupcu vratiti sav iznos u obliku u kojem je kupac izvršio kupovinu. Povrat novca je potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana i to po primitku obavijesti o povlačenju iz ugovora. Povrat novca se ne smije izvršiti putem dobropisa. Prodavatelj vraća zaprimljene uplate potrošaču s jednakim sredstvom plaćanja, koje je koristio potrošač, jedino ukoliko je potrošač izričito zahtijevao upotrebu drugoga sredstva plaćanja i ukoliko potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

6. Kada roba nije na zalihi

Može se dogoditi, da kupac napravi narudžbu preko interneta, prodavač ga potvrdi, a kasnije kupca obavijesti, kako roba nije na zalihi, a roba je bila već plaćena. Poduzeće mora ispuniti svoje obaveze u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora, jedino ukoliko se stranke ne dogovore drugačije. Ukoliko roba nije raspoloživa i prodavač ne može ispuniti svoje obaveze, mora o tome odmah obavijestiti kupca i sukladno tomu mu vratiti sav novac za napravljene narudžbe. Novac je potrebno vratiti odmah, kada je to moguće, odnosno najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti od povlačenja iz ugovora.

Žiri, 1.4.2019